Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти

Цього року вступники повинні написати мотиваційний лист для вступу. Вперше він відіграватиме таку важливу, подекуди вирішальну роль під час вступної кампанії 2022.

Мотиваційний лист — це діловий документ, який пише та подає під час вступу абітурієнт. Перше враження про нього приймальна комісія складає саме за цим листом. Він двічі пов’язаний з мотивацією.

По-перше, демонструє бажання людини навчатися саме певної професії та саме в цьому закладі вищої освіти.

По-друге, має вмотивувати університет зарахувати саме цього абітурієнта як найкращого кандидата у студенти.

Також саме він несе вирішальну роль, якщо зросте кількість абітурієнтів з однаковим конкурсним балом, бо на основі листа буде будуватися рейтинг вступників.

Основні вимоги до написання:

Обсяг 1,5–3 сторінки, документ Word, класичний для ділового стилю 14 кегль Times New Roman з 1,5 інтервалом. Текст варто розбити на абзаци.

Невеликий обсяг вимагає лаконічності: пишіть про найважливіше, щоб показати вашу зацікавленість та підготовчу роботу.

Структура листа:

  1. «Шапка» у правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої адресовано лист (прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), посада, назва університету), та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, емейл, номер телефону). Дізнайтеся в приймальній комісії, кому адресувати лист: ректору, декану, голові приймальної комісії.
  2. Вступ, який починається з особистого звертання в шанобливій формі. У цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете.
  3. Основна частина. Найбільша, у якій послідовно, аргументовано та лаконічно розкриваєте низку питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про виш, чому хочете навчатися саме в ньому, чому університет має обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання.
  4. Підсумки: два-три речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий до старанного навчання та впевнений у правильному виборі.