Бакалавр 053 «Психологія» освітня програма “Практична психологія”

ДЛЯ ВСТУПУ НА ДАНУ СПЕЦІАЛЬНИСТЬ ПОТРІБНО:

 1. Національний мультипредметний тест

 2. Мотиваційний лист

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ЧОМУ І ДЛЯ ЧОГО НАВЧАЮТЬ

Практична психологія – галузь психологічної науки, предмет якої – психологічна допомога, тобто практична діяльність психологів, спрямована на конкретну людину, її проблеми, потреби та запити.

Практична психологія з’явилася у відповідь на ріст суспільного інтересу до проблем людини і як свідчення того, що сучасна психологія може успішно їх вирішувати.

Практична психологія займається проблемами трьох рівнів:

 • особистісними;
 • груповими (сімейними, організаційними);
 • масовими (стратегічними).

Практичні психологи професійно надають суспільству широкий спектр психологічних послуг: визначення готовності дитини до шкільного навчання, психологічне забезпечення бізнесу, маркетингу та реклами, прогноз сумісництва людей у різних видах групової діяльності. Практичні психологи надають рекомендації політикам та керівникам, лікарям та учителям, робітникам міліції та архітекторам, організаторам дорожнього руху та військовим з питань, вирішення яких припускає врахування психологічних факторів.

Під час навчання у студентів практичних психологів формуються наступні знання і розуміння:

– поглиблені знання з основ психології;

– базові знання з фундаментальних природних наук, математики, педагогіки та інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних психологічних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;

– базові уявлення щодо основних методів психодіагностики, психокорекції, психологічної допомоги та супроводу, групового та індивідуального консультування;

– базові уявлення щодо вікових особливостей психологічного розвитку людини;

– базові знання щодо психічних процесів особистості, емоцій та їх властивостей, волі та вольових якостей особистості, індивідуально-типологічних особливостей особистості;

– базові уявлення щодо груп, особливостей групової динаміки колективів, масових соціально-психологічних явищ;

– базові уявлення щодо основ патопсихології, клінічної психології, дефектології.

ПОСАДИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ

Практичний психолог підготовлений до робіт:

 • психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
 • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • профорієнтація та профвідбір;
 • виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
 • психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, аддиктивною поведінкою та ін.).

Практичний психолог може обіймати посади:

 • практичний психолог у закладах освіти;
 • практичний психолог на підприємстві;
 • практичний психолог в органах державної влади та управління;
 • психолог-консультант;
 • лаборант (психологічні дослідження).

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

По завершенню навчання Ви отримаєте диплом державного зразка, за відповідним освітнім рівнем.

Додаткова інформація за телефоном

(068)423-63-87 та (057)733-78-81