Силабуси вибіркових дисциплін

 ВБ.1.1. Психологія реклами та іміджеологія

ВБ.1.2. Історія сучасної психології

ВБ.2.1. Психодіагностика

ВБ.2.2. Психологія праці

ВБ.3.1. Психологія девіантної поведінки

ВБ.3.2. Основи поведінкової терапії

ВБ.4.1. Практикум з психодіагностики

ВБ.4.2. Психологія емоцій

ВБ.5.1. Психологія комунікацій

ВБ.5.2. Психологія мотивації

ВБ.6.1. Загальна психологія

ВБ.6.2. Психологія стресу

 ВБ.7.1 Розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців із психології