Психологічний супровід та підтримка

Діяльність робочої групи, яка здійснює психологічний супровід та підтримку в Українській інженерно-педагогічній академії, забезпечується кафедрою практичної психології.
Основною метою діяльності робочої групи, яка здійснює психологічний супровід та підтримку в Українській інженерно-педагогічній академії, є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.
Принципи діяльності:
– науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність;
– індивідуальний підхід;
– доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги);
– комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності;
– добровільність;
– людиноцентризм та партнерство;
– конфіденційність;
– дотримання норм професійної етики.
Види діяльності:
– діагностика та прогнотика – психологічне вивчення учасників освітнього процесу, визначення причин, що ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі, проєктування на цій основі змісту і напрямків індивідуального розвитку особистості, визначення тенденцій
розвитку груп і колективів;
– корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному розвитку, а також поведінці учасників освітнього процесу;
– профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
– психологічне консультування – надання допомоги особистості в її
саморозумінні, самопізнанні, формуванні та збереженні адекватної самооцінки й адаптації до реальних життєвих умов, формуванні ціннісно-мотиваційної сфери, подоланні критичних ситуацій і досягнення емоційної стійкості, що сприяє безперервному особистісному та професійному зростанню і саморозвитку;
– психологічна просвіта – підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, популяризація сучасних досягнень психології, ознайомлення з видами психологічної допомоги, що надається робочою групою.
Психологічний супровід та підтримка всіх учасників освітнього процесу здійснюється очно та в он-лайн режимі.
Повна анонімність гарантується.

Психологічний супровід та підтримку для всіх викладачів академії здійснюють:

Соколова Ірина Михайлівна +380 50 364 2304

Казарова Ганна Миколаївна +380 95 325 1073

Фальова Олена Євгенівна +380 98 813 4232

Запис індивідуально за номером телефону (телеграмм або вайбер).

Ми працюємо в будні дні з 9.00 до 16.00 в аудиторіях 205/1 та 215/2
Української інженерно-педагогічної академії.
Ведеться попередній запис: (057)733-78-81, (068)423-63-87,
psihol@uipa.edu.ua.