Кафедра практичної психології


Кафедра практичної психології запрошує абітурієнтів отримати сучасну, потрібну та популярну професію практичного психолога.

КАФ ПСИХ чб (1)

Кафедра веде підготовку студентів за спеціальністю 053«Психологія» (6.030103 «Практична психологія»).

Випускники мають право працювати практичними психологами в державних та приватних установах (школи, ДНЗ, ВНЗ, виробництва та ін..), соціальних центрах, проводити психологічні консультації та тренінги, викладати психологію у ВНЗ.

Актуальність та потрібність даної професії визначається, перш за все, тими суспільно-політичними обставинами, у яких зараз перебуває наше суспільство. Значна частина людей перебуває у стані хронічного стресу. Частими є девіації у поведінці дітей, юнаків та дорослих, що потребують уваги спеціаліста. Підростаюче покоління знаходиться у стані невизначеності, не вміє ставити цілі, мотивувати себе, організовувати власну діяльність.

Сімейні стосунки також є тією сферою, в якій психолог може внести значні покращення, адже саме із сім’ї починається особистість, негаразди у стосунках між партнерами можуть стати причиною ускладнень у інших життєвих сферах, невирішені батьківсько-дитячі стосунки значно знижують якість життя.

Саме тому сучасні завдання, які висуває суспільство, вимагають від психологів оволодіння конструктивними підходами і продуктивними психолого-педагогічними технологіями для вирішення практичних завдань.

Здійснюючи свої функціональні обов’язки, психологи повинні брати активну участь у навчанні та вихованні молоді, в управлінні різнобічними соціальними, соціально-правовими, соціально-економічними і політичними процесами, в оптимізації всієї системи різноманітних соціальних зв’язків – у родині, колективі, школі, організаціях, підприємствах, установах, закладах, суспільстві і т.д.

Психолог повинен забезпечувати психічне здоров’я людей, їх соціальний оптимізм, розвиток, віру в майбутнє, допомагати в життєвих, службових, сімейних та професійних труднощах, сприяти тому, щоб вони отримували задоволення від життя і діяльності.

Детальну інформацію про нашу кафедру ви можете отримати на даному сайті або за тел.. 733-78-81.

Надсилайте ваші запитання на електронну адресу кафедри psihol@uipa.edu.ua.