Кафедра практичної психології

053  ПСИХОЛОГІЯ (ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ)

Бакалавр з психології

Практичний психолог підготовлений до робіт:

 • психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
 • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • профорієнтація та профвідбір;
 • виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
 • психологічний патронаж та підтримка проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, аддиктивною поведінкою та ін.).

Бакалавр з психології  МОЖЕ ОБІЙМАТИ ПОСАДИ

 • практичний психолог у закладах освіти;
 • практичний психолог на підприємстві;
 • практичний психолог в органах державної влади та управління;
 • психолог-консультант;
 • лаборант (психологічні дослідження).
Магістр з психології
 

Практичний психолог підготовлений до робіт:

 • психодіагностичної та психокорекційної робота з різними категоріями громадян;
 • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • психологічного супроводу діяльності спеціалістів різних організацій усіх форм власності, а також установ та підрозділів органів державної влади та управління;
 • застосування методів профілактики девіантних форм поведінки серед молоді;
 • виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації, вибору форм і змісту психокорекційної та профілактичної роботи.
Випускники-магістри спеціальності 053 «Психологія» Практична психологія можуть працювати у закладах освіти державної та приватної форм власності, центрах соціальних послуг, центрах надання психологічної допомоги, різноманітних підприємствах та компаніях  тощо.

Детальну інформацію про нашу кафедру ви можете отримати за тел. 733-78-81.

Надсилайте ваші запитання на електронну адресу кафедри psihol@uipa.edu.ua.