Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота

Кафедра практичної психології постійно проводить моніторинг потреби у спеціалістах вказаного профілю на підприємствах, установах і організаціях м. Харкова і Харківської області.

Співробітники кафедр та підрозділів академії виконують:

–         збір інформації по кожному навчальному закладу з переліку щодо контингенту та спеціалізації випускників;

–         визначення місць профорієнтаційної роботи кожною кафедрою академії;

–         розробка списків ( с вказівкою ПІБ директорів, контактних телефонів та відповідальних від УІПА) шкіл, базових професійних ліцеїв, ПТУ, а також

–         фахових коледжів та технікумів, яки мають випускні класи та групи м. Харкова та області;

–         підготовка планів заходів (проведення зустріч та бесід з випускниками, розповсюдження інформації про роботу підготовчих курсів УІПА та залучення на підготовчі курси, запрошення на кафедри академії та дні відкритих дверей, організація факультативів для підвищення якості знань з метою підготовки до ЗНО, організація екскурсій на кафедри академії, донесення інформації про можливість вступу на старші курси та прискорену форму навчання;

–         складання графіку проведення днів відкритих дверей кафедр;

–         забезпечення набору слухачів підготовчих курсів. До викладацької роботи на підготовчих курсах залучаються викладачі академії, що сприяє покращанню рівня підготовки абітурієнтів;

–         проведення систематичних зустріч та бесід провідних викладачів академії зі слухачами підкурсів для інформування про спеціальності в академії;

–         підготовка та оновлення інформаційних матеріалів про нові спеціальності та профілі підготовки, що відкриті в академії;

–         проведення семінарів з вивчення правил прийому та правових аспектів роботи з членами вибіркових комісій та відповідальними за профорієнтаційну роботу на факультетах;

–         систематичне розміщування на сайті академії інформації о проведенні профорієнтаційних заходів та інформації по правилам прийому до академії;

–         удосконалення рекламної діяльності, розширення спектру використання інформаційного простору в мережі Інтернет;

студенти проводять:

–         активна участь у профорієнтаційної роботі під час проходження педагогічної практики в навчальних закладах Харкова та області;

–         плідна участь в виїзних профорієнтаціонних заходах у составі мобільних профорієнтаційних груп та виїзних академічних, факультетських та кафедральних днях відкритих дверей академії за участі художньої самодіяльності академії у районах Харківської та інших областей України;

–         участь у розробці та впровадженні в профорієнтаційну роботу сучасних Internet – технологій.

–         Ведеться активна профорієнтаційна робота серед абітурієнтів, що закінчують навчальні заклади Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької областей, в тому числі загальноосвітні школи, ліцеї, технікуми, професійно-технічні заклади.