Силабуси нормативних дисциплін

Освітня програма «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

«Практична психологія»

ОК1 Іноземна мова

ОК2 Технології особистісного зростання та навчання

ОК3 Теоретико-прикладні основи права

ОК4 Філософсько-українознавчі студії

ОК5 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК6 Історичні та соціально-політичні студії

ОК 7 Фізичне виховання

ОК8 Вступ до фаху та історичні аспекти психології

ОК9 Загальна психологія

ОК10 Основи анатомії та фізіології центральної нервової системи

ОК11 Вікова та педагогічна психологія

ОК12 Основи психологічного консультування

ОК13 Психодіагностика

ОК14 Експериментальна психологія з основами математичних методів

ОК15 Соціальні аспекти організаційної психології

ОК16 Психологія мотивації

ОК17 Інформаційні і комунікаційні технології

ОК18 Професійно-діагностична практика

ОК19 Діагностико-психокорекційна практика

ОК20 Переддипломна практика

ОК21 Атестаційний екзамен

ОК22 Кваліфікаційна робота

ОК23 Психологія сім’ї

ОК24 Практикум з психодіагностики

ОК25 Основи психологічного супроводу постраждалих від війни

ОК26 Соціальна психологія

ОК27 Конфліктологія

ОК28 Психологія стресу

ОК29 Клінічна психологія та психологічна реабілітація

ОК30 Ознайомча практика

ОК31 Діагностична практика

ОК 32 Кризова та екстремальна психологія

ОК 33 Іноземна мова та євроінтеграційні студії

ОК 34 Здоровий спосіб життя

[згорнути]

 

Освітня програма «Професійна освіта (Психологія дизайну та іміджу)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Професійна освіта (Психологія дизайну та іміджу)

ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК2 Іноземна мова

ОК3 Вступ до фаху та основи психології іміджу

ОК4 Загальна психологія та історичні аспекти психології

ОК5 Історичні та соціально-політичні студії

ОК6 Основи анатомії та фізіології центральної нервової системи

ОК7 Філософсько-українознавчі студії

ОК8 Етика педагогічної діяльності

ОК9 Методика професійного навчання

ОК10 Професійна педагогіка

ОК11 Технології особисгісного зростання та навчання

ОК12 Інформаційні і комунікаційні технології

ОК13 Освітні теорії та методології у педагогічної діяльності

ОК14 Теоретико-прикладні основи права

ОК 15 Психодіагностика

ОК16 Вікова та педагогічна психологія

ОК17 Психологія здоров’я

ОК18 Основи психологічного консультування

ОК19 Конфліктологія

ОК20 Соціальні аспекти організаційної психології

ОК21 Європейська інтеграція та управління міжнародними проектами

ОК22 Креативне мислення, основи підприємництва та міжнародної бізнес-культури

ОК23 Державний іспит з педагогіки, психології та методики професійного навчання

ОК24 Ознайомча практика

ОК25 Діагностична практика

ОК26 Виробниче навчання

ОК27 Професійно-діагностична практика

ОК28 Діагностико-психокорекційна практика

ОК29 Педагогічна практика

ОКЗ0 Фізичне виховання

[згорнути]

 

Освітня програма «Практична психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

«Практична психологія»

ОК 1 Методологія сучасної психології

ОК 2 Планування дослідження в психології

ОК 3 Актуальні проблеми психології розвитку

ОК 4 Інформаційно-комунікативні технології в психології

ОК 5 Сучасні технології викладання психології в закладах вищої освіти

ОК 6 Технології консультування та психотерапії в психології

ОК 7 Магістерська практика

ОК 8 Переддипломна практика

ОК 9 Кваліфікаційна робота

ОК 10 Атестаційний екзамен

[згорнути]

 

Освітня програма «Психотерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

«Психотерапія»

ОК 1 Основи психотерапії та консультативної психології

ОК 2 Планування дослідження в клінічній психології та психотерапії

ОК 3 Психологія девіантного розвитку та методи психотерапії

ОК 4 Вікові особливості клінічної психології та психотерапія

ОК 5 Методи психотерапії та консультування та моделі психотерапії

ОК 6 Основи психіатрії та нейропсихології для психологів

ОК 7 Іноземна мова спілкування у академічному та професійному середовищі

ОК 8 Діагностика та оцінка в психології та психотерапії

ОК 9 Атестаційний екзамен

ОК 10 Кваліфікаційна робота

ОК 11 Магістерська практика

ОК 12 Переддипломна практика

[згорнути]