Магістр 053 «Психологія» освітня програма “Практична психологія”

053 «Психологія»  (Практична психологія)

439422b07d954550ac1388b4ca34f803-0 Практичний психолог – це професіонал, який може розробляти і реалізовувати індивідуальні та групові корекційні програми та програми індивідуальної та групової реабілітації та соціальної реадаптації для осіб різних груп з метою гармонізації психічного функціонування і розвитку; профілактичні та превентивні програми для осіб груп ризику і населення в цілому з метою попередження виникнення порушень і відхилень станів, психічної діяльності, розвитку і поведінки людини, особистісних і професійних ризиків; здійснювати психологічну діагностику та психологічне консультування осіб різних груп з проблем особистісного та професійного розвитку, вирішення важких життєвих ситуацій і криз, міжособистісних відносин тощо.

Він підготовлений до:

  • психодіагностичної та психокорекційної робота з різними категоріями громадян;
  • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
  • психологічного супроводу діяльності спеціалістів різних організацій усіх форм власності, а також установ та підрозділів органів державної влади та управління;
  • застосування методів профілактики девіантних форм поведінки серед молоді;
  • виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації, вибору форм і змісту психокорекційної та профілактичної роботи.

У Харківському регіоні підготовка магістрів за спеціальністю 053 «Психологія» здійснюється у ряді закладів вищої освіти. Підготовка магістрів за спеціальністю 053 «Психологія» в УІПА відрізняється адаптованістю до потреб сучасного українського суспільства, а саме: навчання майбутніх психологів за освітньою програмою «Практична психологія» передбачає поглиблене практичне навчання за рахунок тривалих та професійно спрямованих практик, що відповідає навчальному плану.

Випускники-магістри спеціальності 053 «Психологія» Практична психологія можуть працювати у закладах освіти державної та приватної форм власності, центрах соціальних послуг, центрах надання психологічної допомоги, різноманітних підприємствах та компаніях  тощо.

Тісна співпраця з Військово-Медичним клінічним центром Північного регіону, громадською організацією «Психокультура», «Центр комплексної корекції та дитячої реабілітації СЕНС+», Центром соціально-психологічної реабілітації дітей «КЗСД», Харківським державним вищим училищем фізичної культури № 1, ДНЗ Харківський професійний ліцей будівельних технологій, Харківським державним автотранспортним коледжем, Богодухівським колегіумом, Харківським слідчим ізолятором, Холодногорською виправною колонією, Деканівською виправною колонією, Дергачівською виправною колонією, Качанівською виправною колонією забезпечує можливість високоякісної практичної підготовки фахівців за вищезгаданою спеціальністю.

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

По завершенню навчання Ви отримаєте диплом державного зразка, за відповідним освітнім рівнем.