Злотніков Андрій Львович

Злотніков-Андрій-Львович-канд.психол.-наук-старший-викладач

1 ПІП, посада Злотніков Андрій Львович, старший викладач кафедри практичної психології.

Zlotnikov Andrei, senior officer of the Department of Practical Psychology of the UEPA.

2 Освіта, кваліфікація УІПА, 2011 р., спеціальність «Управління навчальним закладом», кваліфікація магістра вищої освіти.
3 Вчений ступінь Кандидат психологічних наук
4 Вчене звання Старший науковий співробітник
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації
6 Сфери наукових інтересів Психологія діяльності в особливих умовах
7 Викладає курси Перелік дисциплін:

1. Психологія соціальної роботи

2. Диференційна психологія

3. Клінічна психологія

4. Спеціальна психологія

5. Історія психології

8 Посилання на профілі Профилі:

1 .Google Академия: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HbC2drYAAAAJ&hl=ru

2. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4234-9433

3. https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Zlotnikov

9 Найбільш вагомі публікації 1.              Злотніков А. Л.  Шляхи вдосконалення роботи військового психолога при проведенні профвідбору та психодіагностики військовослужбовців у ході виконання ними завдань за призначенням  Харків:  ХУПС ім.. І.Кожедуба; 2014.

2.              Злотніков А. Л.  Автоматизоване робоче місце для перевірки психофізіологічних показників військового льотчика. № 86610. Харків, ХУПС, 2014.

3.              Злотніков А. Л. Комплексна методика психодіагностики індивідуально психологічних властивостей військовослужбовців за допомогою комп’ютерних  психодіагностичних програм «ДІАГНОСТ», «ХВИЛЯ»,  «ХВИЛЯ-2». ХУПС ім.. І. Кожедуба-Х.: ХУПС, 2015,-92с.

4.              Злотніков А. Л.   Основні терміни та визначення для військового психолога .  Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. -Х.: ХУПС, 2016,-56с.

5.              Злотніков А. Л.  Психологічна підготовка та адаптація військовослужбовців Повітряних Сил до ведення бойових дій  (на основі досвіду антитерористичної операції).  Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. -Х.: ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2018. – 358 с.

6.              Zlotnikov A.  Directions of education development in Ukraine at the stages of its entrance to the European higher education using the example of Ukrainian Engineering Pedagogics.  Academy. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 15.- Р. -98 -106.- Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2018. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 5 –

10 Участь у наукових проектах
11 Рівень володінняін. мовою (мовами)  
12 Адміністративна робота

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *