Завідуюча кафедрою

222

Соколова Ірина Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри «Практична психологія» Української інженерно-педагогічної Академії, клінічний психолог кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ХНМУ.

У 1994 році закінчила очну аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію в Психологічному інституті РАВ у лабораторії під керівництвом Дубровіна В. В. (р. Москва). Потім працювала старшим викладачем, а потім доцентом МГОПУ.

У 1995 роки пройшла спеціалізацію з медичної психології в Харківському інституті удосконалення лікарів на кафедрі сексології медичної психології.

З 1998 року працює медичним психологом на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології ХНМУ.

У 2008 році захистила докторську дисертацію в інституті психології ім. Р. С. Костюка (р. Київ) за спеціальністю 19.00.02 – психофізіологія.

З 2011 року очолює кафедру «Практична психологія» Української інженерно-педагогічної Академії. За цей час кафедра стала однією з провідних кафедр академії, отримані акредитації для підготовки магістрів, пожвавилася викладацька і наукова робота. Соколова В. М. проявила себе як досвідчений організатор, впровадила в роботу сучасні методи викладання, в тому числі і в режимі он-лайн.

Висококваліфікований фахівець з психології, зокрема клінічної психології та психофізіології, а також класичного психоаналізу. Досконало володіє всіма новітніми методами проведення диференціальної діагностики, психотерапії. Систематично бере участь в обстеженні психічних хворих. Її висновки носять конкретний характер, допомагаючи тим самим вирішувати діагностичні та лікувальні завдання. Крім того, вона бере участь у проведенні комплексних судових психолого-психіатричних експертиз. На підставі висновків психологічного обстеження висновки і приймаються рішення щодо психічного здоров’я осіб, які вчинили кримінальні злочини. Для професора Соколової В. М. характерні об’єктивність і принциповість. Бере участь у вирішенні експертних завдань. Є керівником аспірантів.

Має дві монографії, 4 патенти на винахід, понад 80 статей.

Основними напрямками науково-практичної діяльності є питання психофізіології людини, клінічної психології, психотерапії та психокорекції неврозів, суїцидології. Бере активну участь у роботі вітчизняних та міжнародних наукових конференціях і симпозіумів. Серед колег по професії користується заслуженим авторитетом як всередині країни, так і за кордоном.