Наша спеціальність

КАФ ПСИХ чб (1)КАФЕДРА «ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ».

ПРОСПЕКТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

053  ПСИХОЛОГІЯ (ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ) 

Практична психологія – галузь психологічної науки, предмет якої – психологічна допомога, тобто практична діяльність психологів, спрямована на конкретну людину, її проблеми, потреби та запити.

Практична психологія з’явилася у відповідь на ріст суспільного інтересу до проблем людини і як свідчення того, що сучасна психологія може успішно їх вирішувати.

Практична психологія займається проблемами трьох рівнів:

 • особистісними;
 • груповими (сімейними, організаційними);
 • масовими (стратегічними).

Практичні психологи професійно надають суспільству широкий спектр психологічних послуг: визначення готовності дитини до шкільного навчання, психологічне забезпечення бізнесу, маркетингу та реклами, прогноз сумісництва людей у різних видах групової діяльності. Практичні психологи надають рекомендації політикам та керівникам, лікарям та учителям, робітникам міліції та архітекторам, організаторам дорожнього руху та військовим з питань, вирішення яких припускає врахування психологічних факторів.

Під час навчання у студентів практичних психологів формуються наступні знання і розуміння:

– поглиблені знання з основ психології;

– базові знання з фундаментальних природних наук, математики, педагогіки та інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних психологічних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;

– базові уявлення щодо основних методів психодіагностики, психокорекції, психологічної допомоги та супроводу, групового та індивідуального консультування;

– базові уявлення щодо вікових особливостей психологічного розвитку людини;

– базові знання щодо психічних процесів особистості, емоцій та їх властивостей, волі та вольових якостей особистості, індивідуально-типологічних особливостей особистості;

– базові уявлення щодо груп, особливостей групової динаміки колективів, масових соціально-психологічних явищ;

– базові уявлення щодо основ патопсихології, клінічної психології, дефектології.

Практичний психолог підготовлений до робіт:

 • психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
 • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • профорієнтація та профвідбір;
 • виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
 • психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, аддиктивною поведінкою та ін.).

Практичний психолог може обіймати посади:

 • практичний психолог у закладах освіти;
 • практичний психолог на підприємстві;
 • практичний психолог в органах державної влади та управління;
 • психолог-консультант;
 • лаборант (психологічні дослідження).

053 ПСИХОЛОГІЯ (ПСИХОЛОГІЯ КОНСАЛТІНГА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ)

Психологічний консалтинг – це психолого-економічний аналіз діяльності підприємства, професійний супровід і надання кваліфікованої допомоги в області психології бізнесу. Послуги психологічного консалтингу можуть стати швидкими, високоефективним і надійним засобом підйому і розвитку компанії.

Психологічний консалтинг – це робота професійного психолога з людьми, спрямована на рішення різного роду психологічних проблем, пов’язаних з труднощами у відносинах з іншими людьми або з самим собою.

Психолог за спеціалізацією “Психологічний  консалтинг” працює з випадками, пов’язаними з переживанням як гострого стресу (втрати близьких, розлучення, раптове звільнення і багато іншого), так і хронічного стресу, причиною якого може бути постійна завантаженість, внутрішньоособистісні конфлікти, занижена самооцінка, непрості взаємини в колективі і вдома.

Психологія консалтингу дає відповіді на ключові питання щодо ефективного управління компанією, мотивації персоналу, розвитку топ-менеджменту, навчання керівників і іншим моментам діяльності фірми.

ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Полягає в отриманні студентами спеціальних професійних знань з питань соціально-психологічних закономірностей відбору, підбору та оцінки співробітників в організації, формування робочих груп, розвитку організацій та їх культури, що розширюють професійні можливості студентів і формують соціально-психологічну компетентність, яка виступає одним з професійно-значущих якостей сучасного психолога:

 • психологічний аналіз нових соціально-економічних проблем, з якими стикаються організації в ринкових умовах та умовах, пов’язаних з міжнародною інтеграцією;
 • психологічні аспекти взаємодії організацій з громадськістю; проблема формування позитивного іміджу організацій;
 • психологічні проблеми відбору, адаптації та здійснення професійної кар’єри працівників в організації;
 • психологічні основи профілактики та подолання професійного стресу в організаціях, синдрому “професійного вигорання” працівників організації.

КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ БАКАЛАВР В ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ КОНСАЛТІНГА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ?

Шляхи кар’єри для фахівців, що отримали диплом бакалавра, можуть полягати у роботі в таких сферах діяльності як клінічна психологія, радіомовлення, реклама, дослідження ринку, консультації, психологія досліджень, управління, лідерство, професійна психологія підбор кадрів та інше.

011 Освітні, педагогічні науки. Спеціальна психологія та педагогіка 

1. Педагог-психолог співробітник освітньої організації, який відповідає за соціальну адаптацію дітей, їх психологічний розвиток і поведінку;
2. Викладач, тьютор;
3. Соціальний психолог;
4. Адьюторская діяльність в освітніх системах.

 Курс навчання 4 роки, по закінченню 4 курсу ви маєте можливість вступити до магістратури.
015 Професійна освіта. Психологія дизайну та іміджу
У нашому вузі ви зможете придбати таку спеціальність і стати професіоналом в області психології дизайну та іміджу.
Після закінчення вузу по цій спеціальності ви зможете працювати в таких напрямках:
– Іміджмейкер – як організацій. так і відкрити приватну практику по створенню або навчання створення індивідуального іміджу;
– Імідж-коучингом (Будете знати психологічні особливості створення бренду компаній, психологічні закономірності створення особистісного бренду)
– Стилістом (фахівцем в створенні стилю, знати психологічні особливості створення та формування унікального індивідуального стилю людини в залежності він його психологічних особливостей і застосовувати отримані знання для своєї роботи і навчання інших)
– Візажист-стиліст (фахівцем в психологи іміджу)
– Психолог дизайну та іміджу
Курс навчання 4 роки, по закінченню 4 курсу ви маєте можливість вступити до магістратури.
По завершенню навчання Ви отримаєте диплом державного зразка, за відповідним освітнім рівнем.