Наукова діяльність

19541566481825986

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра практичної психології

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGISTS’ ASSOCIATIONS

НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ТА СІМЕЙНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ РЕЖИСОВАНОЇ ФІЛЬМОТЕРАПІЇ І ФІЛЬМОТРЕНІНГУ

В рамках Європейського семестру з психології Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський національний медичний університет, University of Tromsø – The Arctic University of Norway, Academy of Psychotherapy, Germany, Offenburg, Katowice School of Technology, Poland, Katowice, ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів України», ГО «Інститут режисованої фільмотерапії та фільмотренінгу» запрошують Вас прийняти участь у Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції: «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика», яка відбудеться 13-14 грудня 2019 року у м. Харків.

До участі в конференції запрошуються практичні психологи, медичні психологи, лікарі-психіатри, лікарі-наркологи, психотерапевти, викладачі, аспіранти та студенти. Учасники конференції матимуть можливість представити результати своїх досліджень та свого досвіду на пленарному засіданні та в секціях, а також взяти участь в дискусіях. Результати досліджень будуть опубліковані у рецензованому друкованому збірнику матеріалів конференції.

В програмі конференції передбачаються доповіді, майстер-класи та воркшопи провідних фахівців з України, Норвегії, Польщі, Німеччини.  Очікуються учасники конференції з Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя, Черкас, Чернігова, Житомира, Чернівців, Кропивницького, Харкова.

Метою проведення Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика» є представлення сучасних моделей підтримки, відновлення психічного здоров’я особистості (теоретичне та практичне обґрунтування) та надання медико-психологічної допомоги.

Секції конференції:

  1. Сучасні моделі підтримки та відновлення психічного здоров’я.
  2. Сучасні проблеми надання медико-психологічної допомоги.
  3. Сучасні стратегії роботи з психосоціальною травмою.

Форми участі у конференції: очна / заочна, участь у секціях та майстер-класах в якості слухача, видання тез.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська 16, м. Харків).

Проїзд, проживання та харчування у перервах між майстер-класами – за рахунок учасників конференції.

Заїзд та реєстрація учасників конференції – 13 грудня 09-00 год. у Українській інженерно-педагогічній академії.

Початок роботи конференції 13 грудня 2019 р. о 10-00 год.

Вимоги до оформлення тез:

Шрифт: Times New Roman – кегль 12, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см., всі поля – 2 см, вирівнювання  – по ширині.

Обсяг тез: 1 сторінка розміром А4 у форматі Microsoft Word *.doc або *.rtf

На першій сторінці у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали автора (напівжирний), нижче – назва навчального закладу, місто (курсив). Назву тез друкувати по центру великими літерами (шрифт напівжирний). Список літератури до тез подавати не потрібно, а посилання на праці інших авторів робити в тексті за зразком: (Іванова К.О., 2014).

Організаційний внесок:

  • Оплата тез – 50 грн./стор. (оформлення електронної збірки, друкований варіант збірки оплачується окремо – 100 грн.).
  • Участь у конференції без публікації матеріалів – 250 грн. для спеціалістів, 100 грн. для студентів (технічне забезпечення секцій і майстер-класів, брейк-кава, сертифікат).
  • Участь студентів (за студ.квитком) – безкоштовна для пленарного засідання.
  • Участь старшокласників безкоштовна.

Інформація щодо сплати організаційного внеску за телефонами:

+38 (050) 606 47 41 – Анна Валеріївна Трухан,

+38 (066) 555 67 77 – Красін Сергій Анатолійович.

Збірка буде надіслана на електронну адресу учасників (вказану у заявці) впродовж 2-х тижнів по закінченні конференції.

За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв тощо відповідають автори публікацій та їх наукові керівники. Оргкомітет залишає за собою право не друкувати й не повертати матеріали, що оформлені з порушенням цих вимог або подані пізніше встановленого терміну.

Просимо надіслати заявку на участь у конференції до 10.11.2019 за реєстраційною формою https://forms.gle/ioHg2H6ByHdpqY5r9

Уразі очної форми участі на кожного автора/співавтора конференції подається окрема заявка.

Для участі в конференції необхідно до 10.11.2019 надсилати на електронну адресу ubelotcerkovskaya@gmail.com наступне:

  • Тези;
  • Копію квитанції оплати організаційного внеску.

В назві файлу вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: Іванова К.О. тези; Іванова К.О. квитанція (оплата тез, участь у конференції)). Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та призначення листа (Іванова, конференція).

Додаткова інформація: https://www.subscribepage.com/evrosemestr_kharkiv_uipa

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

61003, м. Харків, вул. Університетська 16, Українська інженерно-педагогічна академія.

Довідки з організаційних питань можна одержати за телефонами:

+38 (050) 407 57 50 – Колчигіна Анна Валеріївна

+38 (066) 555 67 77 – Красін Сергій Анатолійович

З повагою,                                                                        ОРГКОМІТЕТ

 

Науково-методична робота

Викладачі керують роботою дипломників і магістрів. У 2015-2019 рр. колективом випускової  кафедри: «Практична психологія» проводилась науково-дослідна робота: «Соціально-психологічні детермінанти мотивації успішності і професійної діяльності студентів та викладачів УІПА».

Співробітники кафедри проводять велику методичну роботу: готують методичні посібники і підручники, беруть участь в розробці програм по модульно-рейтинговим  системам, а також у впровадженні в учбовий процес положень кредитно-модульної системи.

На сьогодні перед кафедрою стоять серйозні завдання по впровадженню в учбовий процес нових методів навчання, активізації учбово-пізнавальної діяльності студентів, організації дистанційних форм навчання на основі комп’ютерних  систем та ін. У цьому зв’язку чекає розробка нових видів програмного забезпечення учбових дисциплін, методичних посібників і підручників.

В період з 2015-2019 рік викладачами кафедри були захищені кандидатські дисертації: Скворчевська Є.Л (2015).

За останні 4 роки на кафедрі «Практична психологія»:

–        сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який має великий досвід навчальної, навчально-методичної, наукової, організаційної роботи;

–        створена розвинена інфраструктура, що вирішує завдання наукового, методичного, і організаційного забезпечення навчального процесу, а також забезпечує розвиток необхідної матеріально-технічної бази кафедри;

–        склались ділові зв’язки з Харківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра». Співпраця з ними полягає не лише в забезпеченні підготовки висококваліфікованих фахівців з практичної психології, а і у проведенні наукових досліджень, до яких залучаються провідні викладачі та аспіранти, найкращі студенти, що дозволяє в повній мірі розкрити їх науковий та творчий потенціал;

–        відпрацьована система безперервної психологічної освіти (денна, заочна форма навчання) за регіональним принципом: зручне географічне положення м. Харкова.

Перелік статей у іноземних виданнях.

1. Irina SokolovaSocial Dysfunction in Patients with Congenital Heart Disease and the Principles of Their Psychological Adjustment.- PARIS, FRANCE. European Psychiatry, Volume 30, Supplement 1, 28–31 March 2015, Page 1109.

2. DAS PROGRAMM DER FORMIERUNG EINER KONSTRUKTIVEN THE PROGRAM OF FORMING THE CONSTRUCTIVE ATTITUDE TO MONEY AMONG STUDENTS // Scientific discussion (co-author Kurt Schley).

3. Irina Sokolova. Social Dysfunction in Patients with Congenital Heart Disease and the Principles of Their Psychological Adjustment.- PARIS, FRANCE. European Psychiatry, Volume 30, Supplement 1, 28–31 March 2015, Page 1109.

4. Artjuch S., Sapelnikowa T. “Die Anwendung der Ingenieurpädagogik bei der Weiterbildung der Instrukteure der Atomkraftwerke der Ukraine”.ISSN 0724-8873. Leuchtturm-Verlag, 2001, s. 339-342.

5. Natalia Afanasieiva, Nataliia Svitlychna, Valerii Bosniuk, Ihor Khmyrov, Iryna Ostopolets,Oleksandr Kholodnyi, Olena Shenderuk, Innatabachnyk, Olga Shevchenko, Yuliia Bilotserkivska.  Psychotechnology of volleyball team efficiency formation. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.19 (issue 2), Art 155, pp. 1071 – 1077, 2019. DOI:10.7752/jpes.2019.0215

6 Sapelnikowa T. „Psychological Aspects Of Developing Creative Abilities” Conference  proceedings, Tjanjin universiti of technology and education 2001.,р.39-43.

7. Yuliia Bilotserkivska, Vitalii Kislyi, Anna Kolchyhina. «Interconnection of self-evaluation and willing regulation of working students and non-working students» – Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018; p.223-228; ISBN: 978-80-89654-48-2

8. Kucherenko, N. S. Features of psychological support of serviceand combat training of future officers of technical specialization in modern conditions /N. S. Kucherenko // European Applied Sciences. – Stuttgart, 2015. – № 6. – P. 43-45.

9. Ломакін Г.І. Аналіз особливостей прояву окремих характеристик соціально-психологічної адаптованості комбатантів в періоди криз. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, Issue 2, 2018. (Poland-Ukraine). 214 p. (Index Copernicus International).

10. Ломакін Г.І. Аналіз соціально-психологічних проявів ПТСР у осіб, які приймали участь у бойових діях в періоди перебігу вікових криз дорослості. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання / за заг. ред.: І.Манюха, Г.Собчук. – Том ІІ. Варшава – Київ: ПАН–Гнозис. 2018. С. 438-457.

 Перелік статей у збірниках наукових праць, працях конференцій та інших виданнях.

1. Харцій О.М. Взаємозвязок творчих здібностей з ефективністю управління / О. М. Харцій, Т. О. Перевозна, І. О. Віденєєв // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». — Запоріжжя: клас. приват. ун-т –
2019. — № 2, Т. 2. — C. 178-181.

2. Харцій О. М. Шляхи оптимізації підготовки конкурентоздатних керівників / Харцій О. М., Перевозна Т. О., Віденєєв І. О. // Київський науково-педагогічний вісник. — 2018. — № 14. — C. 33-38. — Бібліогр.: 3 назви.

3. Колчигіна А. В. Мотивація досягнення успіху / А. В. Колчигіна // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 4/2019 — 2019. — Вип. 1.— С. 58—62.

4. Колчигіна А. В. Професійні настанови старшокласників:статево-рольові особливості / А.В. Колчигіна, А.К. Павлій // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2019. — Вип. 2. — С. 46—50.

5. Колчигіна А. В. Специфіка навчальної мотивації студентів / А.В. Колчигіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2018. — Вип. 1. — Т. 2. — С. 46—50.

6. Кузнєцов М.А., Колчигіна А.В. Подолання хвилювання наіспиті: Копінг-поведінка студентів під час перевірки знань. – Х.:Видавництво «Діса Плюс», 2017. – 206 с.

7. Нікітіна О.П., Білоцерківська Ю.О., Колчигіна А.В., Дацун, Г.О. Особливості емоційно-вольової сфери фахівців інклюзивного навчання / зб. наукових праць / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови / за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвой. – К.: ТОВ «Наша друкарня», 2017. – Вип. 13. – С. 407 – 419.

8. Сапельникова Т.С. „Психологические аспекты работы оператора блочного щита управления атомной электрической станции” “Наукові записки” Харківського військового університету, Соціальна філософія, педагогіка, психологія. Випуск ІІ, Харків, -1999, с.123-128.

9. Артюх С.Ф. ,Сапєльнікова Т.С.,Лазуренко А.П. Пути совершенствования подготовки специалистов-энергетиков для работы на современных электростанциях. Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека» Київ-2014 ,  Випуск1 (61) с.62-65

10. Сапєльнікова Т.С.. Лисенко К.С. «Дослідження  рівня розвитку професійно-важливих якостей  майбутніх практичних психологів у процесі навчання» Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професора С.П.Бочарової (м.Харків 18 березня 2016 року), Харківський національний університет внутрішніх справ,Харків 2016, с.141

11. Білоцерківська Ю.О., Сапєльнікова Т.С. Чинники конфліктної поведінки школярів 10-11 класів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових прац. Серія “Психологічні науки”. Випуск 1, 2019. – С. 67-723.3. Yuliia O. Bilotserkivska, Andrey L. Zlotnikov, Dmytro P. Prykhodko Directions of education development in Ukraine at the stages of its entrance to the European higher education using the example of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 15.- Р. -98 -106.- Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2018. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 5 – 8

12. Психологія професії: оператор теплових електростанцій : монографія / Ю. О. Білоцерківська ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : ХНУПС, 2018. – 196 с. ISBN: 978-966-468-085-8

13. Кучеренко, Н. С. Нервово-психічна стійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ України / Н. С. Кучеренко // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць НУЦЗУ. – 2014. – Вип. 16. – С. 117-125.2.

14. Кучеренко, Н. С. Некоторые аспекты разработки системыпсихологического обеспечения успешности служебно-боевой деятельности будущих офицеров технического профиля / Н. С. Кучеренко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.– Курск, – 2014. – Вып.10.– С.140-144.

15. Кучеренко Н.С. Сучасні підходи до психологічного забезпечення службової підготовки курсантів ДСНС України / О.А. Назаров, С.М. Кучеренко /Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. – Вип.19. – Харків, НУЦЗУ, 2016

16. Крицька М. Д. Особливості професійної ідентичності студентів психологів / Сергіенко Н. П. Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 18. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 318 с.