Соколова Ірина Михайлівна

222

1 2 3
1 Соколова Ірина Михайлівназавідувач кафедри практичної психології Соколова Ірина Михайлівна завідувач кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)
Sokolova Iryna Head of the Department of Practical Psychology of the Ukrainian Engineering-Pedagogical Academy (Kharkiv)
2 Вчений ступінь Доктор психологічних наук, докторська дисертація зі спеціальності  19.00.02 – психофізіологія на тему «Психофізіологічні основи попередження дезадаптації студентів перших років навчання»Doctor of Psychological Sciences, Doctoral dissertation in the specialty 19.00.02 – Psychophysiology on the theme “Psychophysiological bases of prevention of disadaptation of  first-year students »
3 Сертифікати, підвищення кваліфікації Перелік сертифікатів (дипломів)1. Сертифікат наукового стажування. Тема стажування: «Інноваційні технології в освіті». (10.01.18-16.04.18)

2. Технічна школа. м. Катовіце, Республіка Польща

4 Сфери наукових інтересів Є одним з провідних фахівців в галузі практичноі психології, зокрема у сфері охорони психічного здоров’я; також відома як практик у напрямку діагностики та корекції психоемоційних розладів у військовослужбовців-офіцерів у поза бойовій обстановці, посттравматичного стресовий розладу у військовослужбовців Збройних Сил України, веде активну просвітницьку, консультативну та міжнародну діяльність.
5 Викладає курси Перелік дисциплін:1.Основи анатомії та фізіології центральної нервової системи2. Психофізіологія с основами соціальной адаптації участників АТО3. Клінічна психологія з основами психолгічної реабілітації участників АТО.Навчання іноземних студентів в магістратурі з Німеччини
8 Посилання на профілі Профилі:1 .Google Академия: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uDKOgnIAAAAJ&hl=ruh -индекс: 12.

2. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3141-9747

9 Найбільш вагомі публікації 1. Irina SokolovaSocial Dysfunction in Patients with Congenital Heart Disease and the Principles of Their Psychological Adjustment.- PARIS, FRANCE. European Psychiatry, Volume 30, Supplement 1, 28–31 March 2015, Page 1109.2. DAS PROGRAMM DER FORMIERUNG EINER KONSTRUKTIVEN THE PROGRAM OF FORMING THE CONSTRUCTIVE ATTITUDE TO MONEY AMONG STUDENTS // Scientific discussion (co-author Kurt Schley).

3. Irina Sokolova. Social Dysfunction in Patients with Congenital Heart Disease and the Principles of Their Psychological Adjustment.- PARIS, FRANCE. European Psychiatry, Volume 30, Supplement 1, 28–31 March 2015, Page 1109.

10 Участь у наукових проектах
11 Рівень володінняін. мовою (мовами)
12 Адміністративна робота

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *