Соколова Ірина Михайлівна

222

1 2 3
1 Соколова Ірина Михайлівна

завідувач кафедри практичної психології

Соколова Ірина Михайлівна

завідувач кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)

Sokolova Iryna

Head of the Department of Practical Psychology of the Ukrainian Engineering-Pedagogical Academy (Kharkiv)

 

 

2 Вчений ступінь Доктор психологічних наук, докторська дисертація зі спеціальності  19.00.02 – психофізіологія на тему «Психофізіологічні основи попередження дезадаптації студентів перших років навчання»

Doctor of Psychological Sciences, Doctoral dissertation in the specialty 19.00.02 – Psychophysiology on the theme “Psychophysiological bases of prevention of disadaptation of  first-year students »

 

3 Сертифікати, підвищення кваліфікації Перелік сертифікатів (дипломів)

1. Сертифікат наукового стажування. Тема стажування: «Інноваційні технології в освіті». (10.01.18-16.04.18)

2. Технічна школа. м. Катовіце, Республіка Польща

 

4 Сфери наукових інтересів Є одним з провідних фахівців в галузі практичноі психології, зокрема у сфері охорони психічного здоров’я; також відома як практик у напрямку діагностики та корекції психоемоційних розладів у військовослужбовців-офіцерів у поза бойовій обстановці, посттравматичного стресовий розладу у військовослужбовців Збройних Сил України, веде активну просвітницьку, консультативну та міжнародну діяльність.

 

5 Викладає курси Перелік дисциплін:

1.Основи анатомії та фізіології центральної нервової системи

2. Психофізіологія с основами соціальной адаптації участників АТО

3. Клінічна психологія з основами психолгічної реабілітації участників АТО

Навчання іноземних студентів в магістратурі з Німеччини

8 Посилання на профілі Профилі:

1 .Google Академия:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=M8Cyd3oAAAAJ&hl=ru

h-индекс: 1

2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8943-7756

3. Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

4. Publons https://publons.com/researcher/2910115/vitalii-masych/

9 Найбільш вагомі публікації
10 Участь у наукових проектах
11 Рівень володіння

ін. мовою (мовами)

12 Адміністративна робота

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>