Ломакін Геннадій Іванович

 

IMG_2248

1 ПІП, посада Ломакін Геннадій Іванович, старший викладач кафедри практичної психології УІПА. 

Gennadiy Lomakin, senior lecturer, department of practical psychology, UIPA.

2 Освіта, кваліфікація ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012 р., спеціальність « Психологія», кваліфікація магістра вищої освіти, викладача психології
3 Вчений ступінь Кандидат психологічних наук, дисертація на тему: «Особливості перебігу кризи середнього віку в учасників бойових дій».
4 Вчене звання
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації Перелік сертифікатів (дипломів)1. «Психологічне консультування від А до Я» ТОВ «Незалежний центр соціально-психологічної підтримки та допомоги» (140 годин), лютий 2010 – січень 2011р.р.;

2. Тренінг-семінар «сучасні психотехнології РR» (32 години), 2012р.;

3. Школа психосоматики; Психосоматичний аналіз особистості; Психологічний зміст тілесних захворювань; Психодіагностичний засіб; Мова хвороби, як голос душі; Авторська методика ПАВА (психокорекційний засіб) (32 години), 2012р.;

4. Пройшов курс лекцій у «Школі публічного адміністрування та управління проектами» з 11 травня по 8 червня 2017року; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

5. Підвищення кваліфікації на тематичному семінарі «Менеджмент в системі неурядових організацій на ринку соціальних послуг» в рамках проекту «Впровадженні інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», 2006р.;

6.   Френк Пьюселик  «Мир в войне и без войны»; Френк Пьюселик  «Фундаментальные принцыпы работы с ПТСР»;  Френк Пьюселик «Психологические правила войны»;  Френк Пьюселик – «Ключевые моменты, которые приводят к “Трансформации”» ; Френк Пьюселик – “Воины Мудрости” и их ценности (принципы)

 

6 Сфери наукових інтересів Посттравматичні стресові розлади, соціально-психологічна допомога учасникам бойових дій, програми реабілітації комбатантів, особливості перебігу життєвих та нормативних криз у комбатантів
7 Викладає курси Перелік дисциплін:1. Екстремальна психологія: поведінка людини в екстремальних умовах діяльності
8 Посилання на профілі Профилі:1 .Google Академия:   https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=JLO7tQoAAAAJ

h-индекс: 4

9 Найбільш вагомі публікації Статті у фахових виданнях з психології, включених до наукометричних баз та зарубіжних виданнях 

1.              Ломакін Г.І. Особливості проявів посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в учасників бойових дій: сучасні погляди. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 35. 2010. С. 133-146.

 

2.              Ломакін Г.І., Філатова О.А. Вікові та життєві кризи у колишніх учасників бойових дій та стратегії їх подолання. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 48. 2014. С. 255 – 266.

3.              Ломакін Г.І, Підчасов Є.В. Аналіз соціально-психологічних проявів ПТСР в осіб, які приймали участь в бойових діях. Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наук. праць. Вип. 10. Харків: НУЦЗУ, 2011. С. 86-98

 

4.              Ломакін Г.І. Роль соціальної активності в корекції ПТСР у ветеранів. Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Випуск 11. Харків: НУЦЗУ, 2012.С. 109-120.

 

 

5.              Ломакін Г.І. Стрес та бойовий стрес: поняття, симптоми, прояви. Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Випуск 12. Частина І. Харків: НУЦЗУ, 2012. С. 185-194.

 

6.              Ломакін Г.І. Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, Випуск 2 (2). Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. С.49-52.

 

 

7.              Ломакін Г.І. Система психологічного супроводу в психокорекційній роботі з комбатантами в період перебігу кризи середнього віку. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 59. – Х.: ХНПУ, 2018. С. 181 – 193

 

Статті у зарубіжних виданнях

8.              Ломакін Г.І. Аналіз особливостей прояву окремих характеристик соціально-психологічної адаптованості комбатантів в періоди криз. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, Issue 2, 2018. (Poland-Ukraine). 214 p. (Index Copernicus International).

 

9.              Ломакін Г.І. Аналіз соціально-психологічних проявів ПТСР у осіб, які приймали участь у бойових діях в періоди перебігу вікових криз дорослості. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання / за заг. ред.: І.Манюха, Г.Собчук. – Том ІІ. Варшава – Київ: ПАН–Гнозис. 2018. С. 438-457.

Монографії та посібники

10. Ломакін Г.І. Соціально-психологічні складові соціальної роботи з учасниками бойових дій : (методичний посібник). Х. : Оберіг, 2014. 168 с.

 

11. Ломакин Г.И., Хомуленко Т.Б., Подчасов Е.В., Ягодка А.К., Быков М.Л. Локальные войны и вооруженные конфликты ХХ столетия – участники и события: в исторических справках, интервью и психологических комментариях : монография. Харьков : Оберег, 2018. 616 с.

10 Участь у наукових проектах Участь в НДР. Тема дисертації входить до плану науково-дослідницької роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Пов’язана з комплексною науково-дослідною темою кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Психологія розвитку суб’єктів педагогічного процесу» (номер державної реєстрації 0111U008875), що координується Міністерством освіти і науки України.
11 Рівень володінняін. мовою (мовами) Сертифікат А2.1 з англійської мови 07.10.2013 – 04.02.2014р.р.
12 Адміністративна робота Голова Громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Основянського району м.Харкова»;Заступниг голови Громадської організації «Харківська міська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *