Крицька Марія Дмитрівна

unnamed

1 ПІП, посада Крицька Марія Дмитрівна, асистент кафедри практичної психології.

 

Kritska Mariya Dmitrievna, assistant of the department of practical psychology.

2 Освіта, кваліфікація Національний університет цивільного захисту України, 2019 р., ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Психологія», освітня програма «Екстремальна та кризова психологія»
3 Вчений ступінь
4 Вчене звання
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації
6 Сфери наукових інтересів Психологія діяльності в особливих умовах, професійна мотивація психологів, професійна ідентичність студентів-психологів.
7 Викладає курси Психодіагностика, інформаційно-комунікативні технології в психології, основи соціально-психологічного тренінгу, загальна психологія, експериментальна психологія.
8 Посилання на профілі Профилі: 

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1635-9088

9 Найбільш вагомі публікації 1. Крицька М. Д. Особливості професійної ідентичності студентів психологів / Сергіенко Н. П. Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 18. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 318 с. 

2. Особливості професійної мотивації психологів різних напрямів / Сергіенко Н. П.  Надзвичайна ситуація +. Журнал. – К.: Надзвичайна ситуація +, 2019. – 42 с.

 

3. Психологічні особливості професійної мотивації психологів / Сергіенко Н. П.   Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology.

Monograph. – Katowicach.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej, 2019. – 341 с.

10 Участь у наукових проектах
11 Рівень володінняін. мовою (мовами)
12 Адміністративна робота

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>