Сапєльнікова Тетяна Станіславівна

Untitled

 

1 2 3
1 ПІП, посада Сапєльнікова Тетяна Станіславівна, доцент кафедри практичної психології УІПА.Sapielnikova  Tetiana, associate Professor of psicology of the UEPA.
2 Освіта, кваліфікація УІПА, 1982 р.; спеціальність «Електроенергетика», кваліфікація інженер-викладач електроенергетичних дисциплін
3 Вчений ступінь Кандидат психологічних наук, дисертація на тему: “Фактори ефективності оперативної пам’яті в діяльності персоналу енергосистем”.
4 Вчене звання Доцент, 2005 р.
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації Перелік сертифікатів (дипломів):1.Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 094028 Центр інженерної педагогіки УІПА від 27.03.2006 р.

2. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Посвідчення № 143 від 06.07.2012 р.

3.Харківська державна академія культури ,посвідчення №0641 від 25 грудня 2017 року

6 Сфери наукових інтересів Загальна психологія, психологія особистості, організаційна психологія
7 Викладає курси 1.Психологія особистості2.Іноваційні технології в практичній психології

3.Диференційна психологія

4.Індустріально-організаційна психологія

5.Психологія праці, інженерна психологія та ергономіка

8 Посилання на профілі Гугл академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MpZKvf0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=titleh-индекс

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3688-9783

9 Найбільш вагомі публікації 1. Сапельникова Т.С. „Психологические аспекты работы оператора блочного щита управления атомной электрической станции” “Наукові записки” Харківського військового університету, Соціальна філософія, педагогіка, психологія. Випуск ІІ, Харків, -1999, с.123-128.2 Sapelnikowa T. „Psychological Aspects Of Developing Creative Abilities” Conference  proceedings, Tjanjin universiti of technology and education 2001.,р.39-43.

3. Artjuch S., Sapelnikowa T. “Die Anwendung der Ingenieurpädagogik bei der Weiterbildung der Instrukteure der Atomkraftwerke der Ukraine”.ISSN 0724-8873. Leuchtturm-Verlag, 2001, s. 339-342.

4. Артюх С.Ф. ,Сапєльнікова Т.С.,Лазуренко А.П. Пути совершенствования подготовки специалистов-энергетиков для работы на современных электростанциях. Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека» Київ-2014 ,  Випуск1 (61) с.62-65

5. Сапєльнікова Т.С.. Лисенко К.С. «Дослідження  рівня розвитку професійно-важливих якостей  майбутніх практичних психологів у процесі навчання» Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професора С.П.Бочарової (м.Харків 18 березня 2016 року), Харківський національний університет внутрішніх справ,Харків 2016, с.141

6. Sapelnikova T. S.Suzikova O. H.

« FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF FUTURE SPECIALISTS» Medzinárodná vedecko-praktická konferencia 10 – 11 marca 2017 Vysoká škola Danubius Fakulta verejne politiky a verejnej správy ,p.143-146

7. Сапєльнікова Т.С.Щербунова Ю.О. « Дослідження особистісних факторів розвитку учбової мотивації студентів-психологів» Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології», Класичний приватний університет м.Херсон 2019, с.94-97

10 Участь у наукових проектах Участь в НДР . Тема: «Соціально-психологічні детермінанти мотивації успішності професійної діяльності студентів та викладачів УІПА» (№ ФН-18-1);
11 Рівень володінняін. мовою (мовами) Болгарська вільно
12 Адміністративна робота

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *