Білоцерківська Юлія Олександрівна

Білоцерківська-Юлія-Олексакндрівна-асистент-канд.-психол.-наук

1 ПІП, посада Білоцерківська Юлія Олександрівна, доцент кафедри практичної психології; доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА.Yuliia Bilotserkivska,  аssociate Professor of Practical Psychology, associate Professor of pedagogy, methodology and management of education of the UEPA.
2 Освіта, кваліфікація УІПА, 2002 р., спеціальність «Професійна освіта. Технологія та обладнання механоскладального виробництва», кваліфікація – магістр вищої освіти, інженер-педагог-дослідник
3 Вчений ступінь Кандидат психологічних наук,  спеціальність 19.00.03 – психологія праці; інженерна психологія. Дисертація на тему: «Психологічна структура діяльності операторів теплових електростанцій».
4 Вчене звання Доцент, 2008 р.
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації Перелік сертифікатів (дипломів)1. Сертифікат наукового стажування: certyfikatu #3/04/2018
Тема стажування: «Innovative technologies in education».  (10 січня по 16 квітня 2018), обсяг 180 годин, Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach  (м. Катовіце, Республіка Польща).
6 Сфери наукових інтересів Психологія професійної підготовки фахівців,  психологія стресу, психологія сім’ї,  психологія праці, інженерна психологія, психологія діяльності в особливих умовах
7 Викладає курси Перелік дисциплін:
1.Загальна психологія
2. Психологія стресу
3. Психологія  сім’ї
4. Психологія комунікацій
5. Психологія розвитку
6.  Експерементальна психологія
7. Історія сучасної психології 8. Загальна психологія та історичні аспекти психології 9. Психологія мотивації
8 Посилання на профілі Профилі:
1 .Google Академия: https://scholar.google.com.ua/citations?user=it2kJWUAAAAJ&hl=ru
2. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3281-0214
3. Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
4. ResearchGate: https://www.researchgate.net/
9 Найбільш вагомі публікації 1. Natalia Afanasieiva,Nataliia Svitlychna, Valerii Bosniuk, Ihor Khmyrov, Iryna Ostopolets,Oleksandr Kholodnyi, Olena Shenderuk, Innatabachnyk, Olga Shevchenko, Yuliia Bilotserkivska.  Psychotechnology of volleyball team efficiency formation. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.19 (issue 2), Art 155, pp. 1071 – 1077, 2019. DOI:10.7752/jpes.2019.021552.

 

2. Білоцерківська Ю.О., Сапєльнікова Т.С. Чинники конфліктної поведінки школярів 10-11 класів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових прац. Серія “Психологічні науки”. Випуск 1, 2019. – С. 67-723.

3. Yuliia O. Bilotserkivska, Andrey L. Zlotnikov, Dmytro P. Prykhodko Directions of education development in Ukraine at the stages of its entrance to the European higher education using the example of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 15.- Р. -98 -106.- Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2018. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 5 – 8

4. Yuliia Bilotserkivska, Vitalii Kislyi, Anna Kolchyhina. «Interconnection of self-evaluation and willing regulation of working students and non-working students» – Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018; p.223-228; ISBN: 978-80-89654-48-2

5. Психологія професії: оператор теплових електростанцій : монографія / Ю. О. Білоцерківська ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : ХНУПС, 2018. – 196 с. ISBN: 978-966-468-085-8

6. Білоцерківська Ю.О., Сапєльнікова Т.С. Дослідження негативних психічних станів  студентів під час учбової діяльності як фактору порушення стресостійкості / Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія “Психологічні науки”. Випуск 1. Том 1. – 2018 – С.159-163

7. Основні терміни та визначення для військового психолога // навч.-метод. посібник  /  Білоцерківська Ю.О., Злотніков А.Л., Кислий В.Д., Кислинська Д.М., Приходько Д.П. – Х. : ХУПС, 2016. – 56 с.

8. Білоцерківська Ю.О. Методичні аспекти профілактики та запобігання пияцтва та впровадження здорового способу життя серед особового складу повітряних збройних сил України. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія “Психологічні науки”. Випуск 2. Том 1, 2017. – С.21-26

9. Білоцерківська Ю.О., Нікітіна О.П., Колчигіна А.В., Дацун Г.О. Особливості емоційно-вольової сфери фахівців інклюзивного навчання / зб. наукових прац / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови / за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвой. – К.: ТОВ «Наша друкарня», 2017. – Вип. 13. – С. 407- 419

10. Білоцерківська Ю. О., Сапєльнікова Т.С. Дослідження особливостей короткочасної оперативної пам’яті операторів блокового щита керування теплової електростанції // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія “Психологічні науки”. Випуск 2. Том 1. – 2014. – С. 113-117

10 Участь у наукових проектах Участь в НДР (НДДКР). Тема: «Соціально-психологічні детермінанти мотивації успішності професійної діяльності студентів та викладачів УІПА» (№ ФН-18-1).
11 Рівень володінняін. мовою (мовами)  
12 Адміністративна робота Голова профбюро факультету МОП УІПА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *