Скворчевська Євгенія Леонідівна

Фото Скворчевская

1 ПІП, посада Скворчевська Євгенія Леонідівна, асистент кафедри практичної психології
Skvorchevskaya Evgenia Leonidovna, assistant of the department of practical psychology
2 Освіта, кваліфікація Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2008 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація Психолог, викладач
3 Вчений ступінь Кандидат психологічних наук, дисертація на тему: «Психологічні особливості становлення мотиваційно-ціннісної сфери студентів інженерно-педагогічних спеціальностей».
4 Вчене звання
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації
6 Сфери наукових інтересів Вікова та педагогічна психологія, історія психології
7 Викладає курси 1. Вікова та педагогічна психологія
2. Історія психології
8 Посилання на профілі 1. Google Академия: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Cndb4zsAAAAJ
2. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7647-2042
9 Найбільш вагомі публікації 1. Особливості визначення поняття «мотивації» та «установки» у вітчизняній психології // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Харків. 2011. – № 981. – Вип. № 47. – С. 199-203.
2. Основні теоретичні підходи та напрямки до проблеми професійного самовизначення особистості  // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Харків. 2012. – № 1009. – Вип. № 49. – С. 233-237.
3. Основні теоретичні підходи та напрямки до проблеми мотивації навчання студентів інженерно-педагогічних фахів  // Збірник наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології», Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – Луганськ. 2012. – № 2(28).– С. 285-291.
4. Когнітивні механізми мотивації досягнення  // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ. 2013. – Вип. № 46. – Частина І. – С. 187-195.5. До питання дослідження мотиваційно-смислової сфери особистості  // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Харків. 2013. – № 1065. – Вип. № 52. – С. 47-50.
6. Особливості взаємозв’язку мотивації досягнення успіху, учбової мотивації та професійної спрямованості студентів  // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ. 2014. – Вип. № 48. – С. 217-225.
7. Особливості взаємозв’язку життєвих цінностей та ціннісних орієнтацій у кар’єрі студентів  // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Харків. 2014. – № 1095. – Вип. № 53. – С. 46-49.
8. Особливості динаміки учбової мотивації та професійної спрямованості студентів на різних курсах навчання // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ. 2015. – Вип. № 50. – С. 206-214.
9. Визначення факторної структури мотиваційно-ціннісної сфери студентів на різних курсах навчання  // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – Київ. 2014. – №2 (2). – С. 54-66.
10. Аналіз ефективності корекційно-розвивальної програми спрямованої на формування мотиваційно-ціннісної сфери студентів інженерно-педагогічних спеціальностей  // Журнал науковий огляд. – Київ. 2014. – №9 (10). – С. 150-158.
10 Участь у наукових проектах
11 Рівень володіння ін. мовою (мовами)
12 Адміністративна робота

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *