Ломакін Андрій Олександрович

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

1 ПІП, посада Ломакін Андрій Олександрович, доцент кафедри Практичної психології УІПА.

Andrii Lomakin, Assistant professorof Practical psychology Department, UEPA.

2 Освіта, кваліфікація 1. УІПА, 2007-2012 р., спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання», кваліфікація інженер-механік.

2. УІПА, 2018-2019 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація Практичний психолог, викладач закладу вищої освіти

3 Вчений ступінь Кандидат технічних наук, Захищено кандидатський дисертацію на тему: «Уточнення методики розрахунку визначення зусиль у елементах каната при навивці його на барабан»
4 Вчене звання
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації Магістратура УІПА, 2018-2019 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація Практичний психолог, викладач закладу вищої освіти
6 Сфери наукових інтересів Вантажопідйомні машини і механізмиІнженерна психологія
7 Викладає курси 1. Психофізіологія з основами соціальної адаптації учасників АТО.

2. Історія психолгії

3. Антропологія

8 Посилання на профілі 1. Google Scholar

2. ORCID

3. Scopus

4. ResearchGate

9 Найбільш вагомі публікації 1. Фидровская Н. Н. Дополнительные напряжения в элементах стальных канатов при набегании на блоки и барабаны / Н. Н. Фидровская, А. А. Ломакин. // Машинобудування. – 2013. – №12. – С. 49–54

2. Ломакин А. А. Изменение напряжений в витках каната при навивке на барабан / А. А. Ломакин. // Машинобудування. – 2014. – №13. – С. 24–29.

3. Фидровская Н. Н. Давление витков каната на оболочку барабана / Н. Н. Фидровская, А. А. Ломакин // Машинобудування. – 2014. – №14.– С. 44–53.

4. Фидровская Н. Н. Анализ напряженно-деформированного состояния каната, навиваемого на барабан, методом конечных элементов / Н. Н. Фидровская, А. А. Ломакин, А. С. Писарцов. // Машинобудування. – 2016. – №17. – С. 52–58.

5. Фидровская Н. Н. Распространение осевых усилий при набегании на барабан полувитка проволоки, на выпуклой части изогнутого каната / Н. Н. Фидровская, А. А. Ломакин. // Науковий вісник будівництва. – 2016. – №3. – С. 218–221.

6. Фідровська Н. М. Визначення напруження в дротині канату при набіганні на блоки і барабани / Н. М. Фідровська, А. О. Ломакін. // Машинобудування. – 2016. – №18. – С. 29–32.

7. Фідровська Н. М. Визначення зусиль в елементах каната при навивці його на барабан / Н. М. Фідровська, А. О. Ломакін, Т. В. Садловська. // Машинобудування.– 2017. – №19. – С. 68–71.

8. Фідровська Н. М. Розрахунок динамічних навантажень в механізмі підйому вантажу крана мостового типу / Н. М. Фідровська, А. О. Ломакін, В. В. Близень. // Науковий вісник будівництва. – 2018. – №2. – С. 235–240.

9 Фидровская Н. Н. Экспериментальное исследование изменения напряжений в витках каната при навивке на барабан / Н. Н. Фидровская, А .О. Ломакин, К. Ю. Лесовицкий. // Машинобудування. – 2018. – №21. – С. 30–37.

10. Фидровская Н. Н. Изменение напряжений в витках гибкого стержня при навивке на барабан / Н. Н. Фидровская, А. А. Ломакин. // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2014. – №4. – С. 104–107.

11. Фидровская Н. Н. Формирование изогнутого каната на блоках и барабанах / Н. Н. Фидровская, А. С. Писарцов, А. А. Ломакин. // Вестник БГТУ им. В.Г.Шухова. – 2015. – №5. – С. 170–174.

10 Участь у наукових проектах № 0208U006165 «Підвищення ефективної роботи транспортних систем»

№ 0211U007522 «Підвищення ефективної роботи піднімально-транспортних машин»

11 Рівень володіння ін. мовою (мовами) Англійська мова, на рівні А2-В1 (сертифікат відсутній)
12 Адміністративна робота  Заступник першого проректора УІПА

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *